L'actual Web de l'AMPA  

El funcionament de l'AMPA 


Dades de contacte

Damia Mateu

c/. Frederic Marés, 52 CP08450
08450  Llinars del Vallès

: 744406142

:
APA DE L'ESCOLA PUBLICA DAMIA MATEU DE LLINARS DEL VALLES
C.I.F.G59968404
Num. Reg. Asociaciones: 8825 - J/1
ampadamiamateu@hotmail.com

: Horari de Secretaria al despatx de l'AMPA de 16:30h a 17:30h ---- "EXCEPTE els Dijous".